Несторий

0
640

Константинополски патриарх, 428 — 431 г. По националност сириец, представител на Антиохийската школа с по-известни мислители Диодор Тарсийски и учителят му — Теодор Мопсуестийски епископ. Проповядвайки в патриаршеския храм в деня на встъпването си в сан, Несторий се обърнал към императора с думите: „Дай ми земята, очистена от еретиците, а аз на свой ред ще ти дам небесното царство.“ Организира повсеместно гонение на арианите. Но по-късно в учението си започва да отрича свръхестественото рождение на Иисус Христос — наричал го Богоносец (Теофор), и различава у Него две лица (божествено и човешко). Също нарича Дева Мария Христородица, а не Богородица, защото е родила просто човек, в когото в момента на зачатието Му се съединил Бог Слово, който чрез Своята благодат само обитавал в него като в храм (т.е. имало „съприкосновение“ на двете природи в Иисус Христос, а не тяхното единение при зачатието). Това учение е осъдено като ерес на Третия вселенски събор в Ефес 431 г. Несторий е изгонен, а последователите му бягат в Иран, Средна Азия и Китай, където несторианството оказва влияние чак до XIII век.