Митра

0
544

(авест. „договор, съглашение“) — 1. Древноирански митологичен бог, свързан с идеята за договора, имащ отношение към взаимността, закономерността, обмяната, съгласието между хората. Почитан като бог на Слънцето, считан за осъществител на връзката между върховете и дълбините, Небето и Земята, божественото и човешкото. 2. Индийско ведическо божество, образ на Слънцето.