метемпсихоза

0
851

(гр.) — 1. странстване на душата от едно тяло в друго — египетско учение, според което безсмъртната душа може да одушевява последователно различни тела. Питагор пренася тази доктрина в гръко-римската култура. Метемпсихозата е близка до източната идея за прераждането; 2. преносно — значително преобразуване.