махатма

0
620

(санскр. — „велика душа“) — високо звание, с което се удостояват мъдреците от различен ранг — както извършилите усилия за самореализация, така и постигналите йога (съединение с божеството). Често използвано за епитет на бог Шива.