Мара

0
579

в будизма бог на смъртта, на физическата любов, съблазънта и изкушението, който се опитал да отклони Буда от неговия път. Аналог е на дявола в християнството. И Мара, и сатаната целят да нарушат нормалния ход на набожното самоотдаване и изпълнението на божествено установения дълг. Мара има безброй дъщери — млади девойки с прелестни форми, които изпраща да прелъстяват светци и аскети.