Ману

0
652

(санскр. „мисля“) — 1. личност, считана от индийската митология за прародител на хората. Според ведическата традиция е син на Вивасват и брат на Яма; 2. водач на всяка нова Коренна раса, въплъщаващ характерните ѝ белези и работещ за осъществяването им от цялото човечество; 3. Бог, създател на всичко, което се проявява в периода на Неговото битие, или Манвантара (Ману-антара — „период между двама Ману“).