Маларме

0
621

Стефан (1842 — 1898) — френски поет, оказал голямо влияние като предвестник на символистите. Много поети и писатели черпят вдъхновение от Вторничните вечеринки, на които Маларме излага своите поетически теории. Смята, че поетът трябва да дава израз на трансценденталното, че поезията трябва да събужда мисли чрез намеци, а не чрез разказ, и че трябва да се доближава до абстрактността на музиката. Най-известни негови творби са: „Херодиада“, „Следобедът на един фавн“, „Хвърлените зарове не могат да изключат шанса“.