Лайбниц

0
582

Готфрид Вилхелм (1646 — 1716) — един от видните немски философи и учени. Роден в Лайпциг в семейството на професора по философия Кристоф Лайбниц. Учи право, логика и математика, увлича се от философия, на 17 години вече е бакалавър, а на 20 — доктор по право. Не желае да се отдаде на преподавателска кариера поради царящата все още в университетите схоластическа традиция, затова след хабилитирането си първоначално става съветник на Майнцкия курфюрст, а по-късно е изпратен в Париж като дипломат. Открива интегралното и диференциално смятане независимо от Нютон, дава във философията системата на монадите. Създава Академията на науките в Берлин. Основни трудове: „Разсъждение за метафизиката“, „Нови опити върху човешкия разум“, „Теодицея“, „Монадология“.