кумрански ръкописи

0
666

Кумран е легло на поток, северозападно от Мъртво море. Мястото е непознато до 1947 г., когато в близките пещери са открити „Свитъците от Мъртво море“. На това място са открити постройки от периода II в. пр. Хр. — I в. сл. Хр., които говорят за средище на религиозна юдейска общност, на която принадлежат Свитъците от Мъртво море. Те се разделят на три, несвързани помежду си групи: 1) Кумрански ръкописи; 2) Бар Кохба — военни текстове; 3) Хирбет Мирд. Кумранските ръкописи са най-важните и са останки от Библията на неизвестна еврейска общност, която се предполага, че е разклонение на есеите. Откриването на тези текстове съкращава с 1000 години периода между писането на книгите и най-старите оцелели преписи. Небиблейските свитъци показват, че в Кумранската общност се прилага строга самодисциплина и старозаветния закон се тълкуват библейските пророчества като свързани с тяхното време и твърдят, че са получили допълнително откровение от Бога чрез техния ръководител, който те наричат „Учителят на Правдата“. Напускат селището през 66-73 г. сл. Хр. по време на войната, когато и книгите им са скрити в пещерите. Установени са някои прилики между тях и ранната Църква, но има и съществени различия. Кумранската общност не твърди, че техният Учител е възкръснал от мъртвите, въпреки че някои очакват това.