Ксантипа

0
888

съпругата на Сократ. Според преданието тя се слави с лошия си нрав, и Сократ, макар че знае за нейния характер, се оженва за нея, за да се научи на търпение. Остава в историята на философията като пример на обикновения човек, за когото и най-висшата истина не струва нищо, ако не е практически обвързана с премахването на ежедневните грижи.