Крез

0
595

последен цар на Лидия, прочут с несметните си богатства. Царува от 560 до 548 г. пр. Хр. Покорява Мала Азия, но сам е победен от персийския цар Кир при Тимбрея. Според преданието, когато попада в плен, Крез е осъден на смърт. Тогава той разбира думите на Солон, че никой не може да се нарече честит, докато е жив, и в момента на изпълнението на присъдата произнася три пъти името на атинския законодател. Кир, щом узнава за причината на това възклицание, подарява живата и свободата му и го назначава за свой съветник.