коренна раса

0
891

в планетната еволюция човечеството преминава през седем Коренни раси (всяка с по седем подраси), във всяка от които се развива по едно ново сетиво за осъзнаване на света. В Първата раса съзнанието усеща във физическия свят само присъствието на огъня и развива слуха. Втората раса прибавя осезанието — съзнанието във физическия свят отвръща и на въздействието на въздуха. В Третата раса се развива зрението, което индивидуализира човека, като първоначално той има само едно око в средата на челото (което в Шестата раса ще стане пробудено ново сетиво — третото око). Четвъртата раса дава на човека две очи, съзнанието се потапя в материята, започва интелектуалната еволюция и се развива вкусът. В Петата (настоящата) раса се развива обонянието и съзнанието работи с конкретния и абстрактния ум, а в Шестата раса ще работи с интуицията.