Коперник

0
601

Николай (1473 — 1543) — полски астроном, създател на хелиоцентричната система. Изучава астрономия в Краков и Болоня. Доказва, противно на тогавашните вярвания, че Земята не заема централно място във Вселената, а се върти заедно с другите планети около Слънцето. Достига до тази идея още в 1512 г., но едва на 70-годишна възраст се решава да я издаде в съчинението си „De revolutionibus orbium coelestium libri VI“, което вижда отпечатано в предсмъртния си час.