Климент Александрийски

0
599

(ок. III в.) — гръцки теолог, един от апологетите на ранното християнство. Роден в Атина. Пътува много, учи, след което и преподава в катехитическата школа на Александрия. Един от първите, които правят опит да синтезират Платоновото учение с метафизиката на християнството. Запазени са само някои от творбите му: „Към гърците“ (излага предимствата на християнското учение пред гръцката философска мисъл), „Учители“, „Сборник“ (включва бележки по учението на гностиците). В продължение на няколко века е почитан като светец, но през IX в. възгледите му са обявени за еретични.