Кир Велики

0
656

(VI в. пр. Хр.) — основател на Персийската империя. Лидийският цар Крез, боейки се да не стане много силна Персийската империя, се подготвя да я нападне. Кир го изпреварва, разбива го при Тимбрея и превзема столицата му Сарди. Между 545 и 539 г. подчинява всички народи от Каспийско море до река Инд, а по-късно завоюва и Вавилония. Основаната от него империя, която надминава по територия всички по-ранни царства, просъществува цели два века, след което е превзета от Александър Македонски.