Кирил Босота

0
723

български еретически проповедник. По времето на цар Иван Александър (1331 — 1371) проповядва в Търново учението на адамитите. На църковен събор (ок. 1350) осъден като еретик, жигосан с нажежено желязо и изгонен от страната. Разпространител е и на богомилското учение в България.