кентавър

0
592

митологично същество, наполовина човек, наполовина кон. Според Омир кентаврите са дивашко племе, което населява земите между Пелион и Оса в Тесалия, докато Херакъл не ги прогонва и те се разселват в цяла Древна Гърция. Славят се с неукротимия си нрав. Двама от тях – Хирон и Фол, са прочути с мъдростта си, учители на много от древногръцките герои.