каста

0
599

социално и духовно разделение при индийците. Според тях в пътя на превъплъщенията си всеки човек достига определено ниво в развитието си и то отговаря на една от обособените в Индия четири касти: брамини (свещеничество), кшатрии (военни), ваиши (търговци) и шудри (занаятчии). Будизмът не признава кастовото деление. Кастите — професионални, политически, политико-етнически, политико-религиозни или само религиозни се срещат у много народи. Преносно — съсловие.