карма

0
697

(санскр. „деяние, постъпка“) — в източната религия и етико-философски възгледи: 1. последици от причини; веригата, която свързва всяко действие с неговия резултат; 2. съвкупността от всички дела, извършени от индивида през предишни съществувания и определящи неговата съдба през настоящето и бъдещето. Законът на кармата е принцип за регулиране потока на човешкото битие чрез процеса на прераждане. По силата на този закон кармата на човека влияе върху живота му като предопределение.