Кант

0
614

Имануил (1724 — 1804) — един от най-бележитите немски философи. Роден в Кьонигсберг и целия си живот прекарва там. Професор по логика и метафизика в Кьонигсбергския университет от 1770 г. Води много скромен живот. Изтъква бездната, която дели съзнанието от знанието. Подлага на критика цялото човешко познание, откъдето идва и името на доктрината му — критицизъм. Счита, че нещата са феномени, доколкото ги схващаме в пространството и времето, които са интуиции на чувствителността. И те са ноумени — непознаваеми, ако са независими от начина, по който ни засягат. Но моралният закон, който е над всички, ни кара да се разкрием като свободни субекти, независими от феномените. Основни трудове: „Критика на чистия разум“, „Критика на практическия разум“, „Критика на съждението“ и др.