камалока

0
571

в индийската философска мисъл шестте низши слоя на астрала, план на емоциите и страстите, обитавани докато не бъдат изгорени онези импулси, които са създали желанията. Съответства на Хадес на древните гърци и на Аменти на древните египтяни. Физическата област заедно с Камалока образуват Камадхату, т.е. седемте степени на Материалния свят и чувственото удовлетворение.