казуистика

0
653

(лат. „случай“) — 1. част от богословието, занимаваща се с проявите на съвестта; 2. подвеждане на отделни случаи под общата догма като похват на средновековната схоластика; 3. преносно — домогване чрез лъжливи или съмнителни доказателства.