кабири

0
586

(финик.) — тайнствени божества, почитани в Египет, Гърция Мала Азия. Навсякъде са свързвани с огъня, според Херодот са деца на Хефест. Кабирите покровителстват древните мистерии и непосветените нямат право да говорят за тях или да ги назовават. В качеството си на управници на космични и земни сили, те дават първия импулс на цивилизацията на човечеството като насочват дейността на ума. Евреите ги наричат Терафими, в християнството са познати като Архангели.