Йезикиил

0
570

пророк (593 — 535 г. пр. Хр.) — един от четиримата големи пророци на еврейството. Заловен като свещеник в Иерусалимския храм от войниците на вавилонския цар и отведен в плен. Личните му злополучия и нещастната участ на сънародниците му повлияват в голяма степен на пророчествата му, които са пропити със скръб и печал. Книгата на неговите пророкувания е богата с ценни исторически сведения.