Исидоровски декрети

0
564

сборник, който наред с достоверни грамоти и определения на предишни папи и църковни събори съдържа и около 100 фалшифицирани документи. В тях се съдържали „доказателства“, че римският епископ има върховна власт над цялата църква, че има право да свиква църковни събори, да съди и низвергва епископи, да се грижи за справедливостта не само в църковните дела, но и в държавните.