Исай

0
596

пророк (ок.774-ок.690 г. пр. Хр.) един от четиримата големи пророци на еврейството. Съветник на израилевия цар Йезекия и свидетел на разпада на Израилтянското царство. Полага усилия да забави разпада на Юдейското царство като се бори срещу идолопоклонството. Осъден на смърт чрез разрязване с трион от цар Манасий. Автор на библейската „Книга на Исайя“.