Ирод I

0
614

Велики (37-4 пр. Хр.) — цар на Иудея, възкачил се на престола по благоволението на Антоний. Потушава жестоко антиримските въстания. На него се приписва избиването на младенците, за което говори библейското сказание. Известен със строителната си дейност. Възстановил Иерусалимския храм.