интуиция

0
681

(лат. „гледам втренчено“) — 1. ясно, точно и вярно познание без участието на разума; способност за непосредствено схващане на истината без логически расъждения; 2. предчувствие; 3. в окултизма — енергия от Причинното поле, която дава знание във формата на прозрение.