Инокентий III

0
565

(Лотар Конти) (1161 — 1216) — глава на Католическата църква от 1198 до 1216 г. Възстановява реда в римската църковна администрация и разширява властта си над централна Италия. Проявява изключителна енергия за издигането на Католическата църква и поставянето на европейските държави под нейно влияние. През 1204 г. сключва църковна уния с българите като признава на Калоян титлата rex (крал), а на търновския архиепископ Василий primas. Инокентий III е организатор на Четвъртия кръстоносен поход. Той поставя началото на Инквизицията. При него папската власт достига най-голямата си мощ.