Иисус Навин

0
581

вожд на евреите след смъртта на Моисей. Още докато е жив Моисей, той се проявява като един от неговите най-верни служители и ученици. Бог му възлага да отведе израилевия народ в Ханаанската земя. Бог проявява към него Своята закрила чрез няколко чудеса — минаването на р. Йордан по сухо; срутването на крепостните стени на Йерихон; удължаването на деня, за да може да извоюва победата си при Гаваон. Иисус Навин подчинява местните племена в Палестина и разделя областта между 12-те Иакови колена.