Зоровавел

0
743

виден евреин, произхожда от Давидовото коляно. Предводител на първия отряд от 42 360 юдеи освен слугите и слугините, които през първата година от царуването на персийския цар Кир Велики (VI в. пр. Хр.) се завръщат в Иерусалим от вавилонския плен. Назначен от Кир за управител на Юдея, през втората година от завръщането си в Иерусалим, Зоровавел тържествено полага основите на втория Иерусалимски храм (I Ездр. II, III).