Зенон

0
673

Елейски (ок. V — III в. пр. Хр.) — древногръцки философ, ученик на Парменид и родоначалник на стоицизма. Учи в Атина, запознавайки се с различните философски школи, развиващи се тогава, след което създава и своя собствена. Подлага на критика общоприетите мнения и представи за света като отрича обективността му. Прави опит да съчетае в единна етична и метафизична система основни възгледи от ученията на Хераклит, Аристотел и др. От неговото произведение „За природата“, написано в проза, са запазени четири фрагмента.