Ефес

0
522

голям древен град в Йония, на брега на Бяло (Егейско) море, близо до днешния град Смирна. Известен с красивия храм на богинята Диана, смятан за едно от Седемте чудеса на света, изгорен от Херострат.