епигони

0
810

потомци, наследници, приемници. 1. Синове на седемте вожда, които обсаждат Тива и загиват под крепостните стени (с изключение на Адраст). Десет години по-късно епигоните превземат Тива. 2. Потомци на Александър Македонски, които водят дългогодишни борби за власт помежду си. Преносно — закъснял, посредствен последовател, подражател.