екстаза

0

(гр.) — душевно състояние на унес, възторг, възхита, силно въодушевление. Изучаван и прилаган като метод на интуитивно познание в редица езотерични школи и мистични учения.