Еклога

0
632

е сборник от закони, издаден през 726 година от император Лъв III. Състои се от 18 глави. Създаден е въз основа на законите от времето на император Юстиниан I. Разпространен е и сред южните славяни и в Русия.