екзегеза

0
705

(гр. ἐξηγητικά, от ἐξήγησις, тълкуване, изложение) — раздел на богословието, в който се тълкуват библейските текстове; учение за тълкуването на текстове, предимно древни, първоначалният смисъл на които е замъглен вследствие на давността им.