евристика

0
552

(гр. „намирам, откривам“) — 1. система на обучение чрез насочващи въпроси, която цели учениците сами да стигнат до знанията; 2. наука, която изследва закономерностите в човешкото мислене при достигане на открития.