Демостен

0
628

(384-322 пр. Хр.) — един от най-бележитите древногръцки оратори. Политически деец, цели 15 години държи речи против Филип Македонски, който иска да пороби отечеството му. Автор на прочутите слова „Филипики“ и „Олинтийски речи“. Взема участие с голяма храброст в битката при Херонея. След смъртта на Александър Велики Демостен с цялото си красноречие под-крепя съюзените гърци, но пред безплодността на усилията си той се отравя. От речите на Демостен до нас достигат около 40, които и днес са образец на политическо красноречие.