Демокрит

0
533

(ок.460-395/70 г. пр. Хр.) — древногръцки философ. Според него същината на материята се състои от неделими атоми, които имат различна форма, а само тези на душата са сферични. Допуска съществуването на празнота в природата. Обръща внимание повече на положителната страна на живота, отколкото на отрицателната, в противовес на Хераклит.