Делфи

0
574

древногръцки град в подножието на планината Парнас. Тук се намира големият храм на Аполон, който дава предсказания чрез пития. Градът е разрушен от галите в 279 г. пр. Хр. Днес са запазени развалини от Аполоновия храм, от театър и голям стадион.