Декарт

0
595

Рене (1596-1650) — бележит френски философ, физик и математик; автор на значими научни открития. Неговите изводи, резултат на дълбоки размишления, са в основата на съвременната психология. Създава метод за насочване на разума в метафизичните схващания (картезианство). Негова е и прочутата аксиома: „Мисля, следователно съществувам.“ Основни трудове: „Слово за метода“, „Метафизични размишления“.