деизъм

0
932

религиозно-философско учение, развито в най-голяма степен по време на Просвещението във Франция. Френските просветители първи обосновават главната идея на деизма, според която Бог съществува, но единствено и само като първопричина на света, като негов създател, и с акта на креацията се изчерпва всяко негово вмешателство както спрямо природата, така и спрямо човека. Привържениците на деизма са против това Бог да бъде разглеждан като личност. Отхвърлят откровението и не признават провидението. В крайната си фаза деизмът е прикрит атеизъм с лозунга си „Дори и да съществува, Бог не се интересува от човека, следователно няма причина и човек да се интересува от Бога“.