даоизъм

0
508

учение за Дао или за Пътя, възникнало в Китай през VI-V в. пр. Хр. За основоположник се смята древнокитайският философ Лао Дзъ. Видни представители на даоизма са Ян Дусу, Ин Вен, Джуан Дзъ.