Далай Лама

0
513

букв. „Учител, чиято мъдрост е голяма колкото океана“. Почетна титла, дадена от монголския княз Алтан хан през 1578 г. на третия патриарх на школата Гелугпа. Всеки Далай Лама се смята за форма на прераждане на предшестващия го Далай Лама и се разглежда като инкарнация на Авалокитешвара.