граал

0
587

(старофр. „подобен на блюдо съд“) — 1. съд, в който Йосиф Ариматейски събира кръвта от раните на Христос при Разпятието Му. Според Свещеното предание след смъртта на Йосиф ангели вземат Граала и го занасят на тайно място, където се охранява от рицарите на Граала, и може да бъде намерен само от избраници; 2. преносно — сърдечната (четвъртата чакра).