Гордиан III

0
563

Марк Антоний (225-244) — римски император от 238 до 244 г. Внук на Гордиан I и племенник на Гордиан I 1. 13-годишен Гордиан I I I заема трона на Римската империя, но поради непълнолетието му първоначално държавните дела се управляват от неговата майка, а по-късно от вторият му баща — преторианският префект Тимезит. През 242 г. Гордиан I Пи Тимезит повеждат римската армия във военен поход срещу Персия, където Тимезит умира от болест (243 г.) и неговото място на регент и ръководител на военните дела на империята се заема от Филип Арабски. През пролетта на 244 г. Гордиан III е убит от войници (предполага се заговор, в който вероятно е участвал и Филип). За следващ император е провъзгласен Филип Арабски.