Галилей

0
526

Галилео (1564-1642) — именит италиански математик, физик и астроном. Един от основателите на съвременната експериментална наука. Открил закона за изохронизма на малките трептения и го приложил към махалото на стенния часовник, а също и за хидростатичното равновесие. Изобретил термометъра и телескопа, положил принципите на модерната динамика. Астрономичните му наблюдения го приближават до хелиоцентричната теория на Коперник. За труда му „Диалог за двете най-главни системи в света: Птоломеевата и Коперниковата“ (1632) схоластиците го обявяват за еретик. Инквизицията го изправя на съд и го заставя да се отрече от идеите си.