Виргилий

0
645

Публий Марон (70-19 пр. Хр.) — най-прочутият от древноримските поети. Получава блестящо образование в Рим, но го привлича тихият живот на село и сред природата. Подражател на Теокрит и на Омир, но и с оригинален епическа стил. Автор на голямата на „Буколики“ (пастирски песни) поема „Енеида“ (в 12 части), и „Георгики“ (селски поеми).