богомилство

0
587

социално-религиозно учение, възникнало в България през първата половина на X в. Основоположник и главен проповедник е поп Богомил. Богомилите са дуалисти — приемат, че във Вселената съществуват две начала — добро и зло. Небесният свят и душата на човека според тях са творба на доброто начало, а видимият свят и тялото на човека — на злото. Тялото е тъмница за божествената душа и трябва да се умъртви с труд и пост за освобождението ѝ. Богомилите се делят на три йерархии в последованието на учението: „слушатели“, „вярващи“ и „съвършени“.